Loading...

Wi-fi και VoIP

Wi-Fi: Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο

 • Το wi-fi (wireless fidelity) είναι ακριβώς αυτό που υπονοεί το όνομά του στα αγγλικά: ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Χωρίς να χρειάζεται καλωδίωση, το wi-fi προσφέρει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεση. Μοναδική προϋπόθεση: ο υπολογιστής ή το κινητό τηλέφωνο του χρήστη να βρίσκονται εντός της εμβέλειας ενός σταθμού wi-fi, του λεγόμενου και hotspot.
 • Η ταχύτερη ανάπτυξη του wi-fi παρατηρείται σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, καφετέριες και ξενοδοχεία, κι αυτό γιατί ολοένα περισσότεροι επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που κινούνται εκτός γραφείου έχουν ανάγκη από γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο Internet, προκειμένου να στείλουν και να λάβουν δεδομένα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.
 • Η ασύρματη πρόσβαση θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το wi-fi συνδέει εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια στελέχη πωλήσεων με τους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία. Επειδή ο δυναμισμός και η ευελιξία χαρακτηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις, οι επιπλέον δυνατότητες και η ελευθερία που τους παρέχει το wi-fi τις βοηθούν να αναπτυχθούν χωρίς υψηλό κόστος υποδομών.
 • Σε προηγούμενα άρθρα (Ασύρματη επιχείρηση, Φορητότητα και Internet: Ασύρματη πρόσβαση παντού) αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά της ασύρματης πρόσβασης, ενώ παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάπτυξη του wi-fi. Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το wi-fi είναι μια τεχνολογία που ακόμη εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον η ασύρματη πρόσβαση θα εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερα πλεονεκτήματα, ενώ, καθώς το δίκτυο των hotspots επεκτείνεται ραγδαία (στην Ευρώπη αλλά και πρόσφατα στην Ελλάδα), η ασύρματη πρόσβαση θα είναι ακόμη περισσότερο προσιτή στους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις.

Wi-fi και VoIP μαζί: το επόμενο βήμα

 • Είδαμε παραπάνω ότι ήδη επεκτείνεται ταχύτατα τόσο η χρήση της τηλεφωνίας μέσω Internet όσο και η ασύρματη πρόσβαση. Σταδιακά επιχειρείται ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φωνής πάνω από ασύρματα δίκτυα. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών κατέστη δυνατή μόλις τον περασμένο χρόνο, καθώς παρουσιάστηκαν και λύσεις εξοπλισμού που επιτρέπουν το συνδυασμό των δύο τεχνολογιών.
 • Καθώς αναπτύσσονται τα δίκτυα wi-fi, οι περισσότερες επιχειρήσεις σταδιακά θα μπορούν να έχουν ασύρματη πρόσβαση. Τέτοιες κινήσεις γίνονται και στην Ελλάδα, όπου έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται λύσεις ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης. Παράλληλα παρουσιάζονται στην αγορά όλο και περισσότερες συσκευές με συμβατότητα wi-fi. Μολονότι βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης τέτοιων συσκευών, όπως θα δούμε και παρακάτω η ζήτηση είναι ήδη σημαντική και το μερίδιο αγοράς αυτών των συσκευών αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία.
 • Έτσι, με την παράλληλη ανάπτυξη του VoIP και του wi-fi είχαμε το 2004 και τις πρώτες υπηρεσίες VoWiFi (VoIP τηλεφωνία μέσω wi-fi δικτύου) οι οποίες διατέθηκαν σε επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία όσο και στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Γαλλία, τη χώρα που πρωτοπορεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων.
 • Το επόμενο τεχνολογικό βήμα αναμένεται να είναι η παρουσίαση συσκευών που θα συνδυάζουν πλήρως το wi-fi με την κινητή τηλεφωνία και την παροχή υπηρεσιών VoIP. Αυτές οι συσκευές αναμένεται να είναι διαθέσιμες μέσα στο 2005.
 • Τα οφέλη για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα είναι πολύ σημαντικά, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής δικτύου, επιπλέον ευελιξία αλλά και χαμηλότερο κόστος στην επικοινωνία.
 • Ήδη υπάρχει η εκτίμηση πως μέσα σε λίγα χρόνια το 30-40% των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα θα πραγματοποιείται από περιβάλλοντα με κάλυψη ασύρματου δικτύου. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά, οι οποίες ωφελούν άμεσα τους καταναλωτές και ιδίως επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
 • Πρώτον, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την "απειλή" του VoIP αλλά και την ενδεχόμενη απώλεια μεριδίου αγοράς, προχωρούν στη δημιουργία ειδικών λύσεων που ενσωματώνουν το wi-fi. Επιπλέον, καθώς οι χρεώσεις της τηλεφωνίας μέσω Διαδικτύου είναι πολύ χαμηλές, πολλές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας προγραμματίζουν μείωση των τιμολογίων τους, με στόχο να μη χάσουν πελάτες που θα προτιμήσουν λύσεις VoWiFi. Στη διαμόρφωση ειδικών τιμολογίων έχουν ήδη προχωρήσει αρκετοί πάροχοι κινητής τηλεφωνία στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή της VoIP στα ασύρματα δίκτυα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την αγορά της κινητής τηλεφωνίας, μεσοπρόσθεσμα και μακροπρόθεσμα.